Política de privadesa

Política de privadesa

Informació sobre Protecció de Dades

Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament

- Entitat: HOTECARD, SL

- CIF de l'entitat: B25682279

- Direccio de l'entitat: CARRETERA TUIXEN, S/N - (25284) COMA, LA

- Email de l'entitat: INFO@HOTELFONTSDELCARDENER.COM

- Responsable del tractament: ANNA CANALS PUIG

- Telèfon del Responsable del tractament: 973492377

- Adreça email del Responsable del tractament: INFO@HOTELFONTSDELCARDENER.COM


Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a HOTECARD, SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents:

Compra/venda de material

Control i vigilància d'accés a llocs

Coordinació d'activitats empresarials

Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades

Enviament d'informació per correu electrònic sobre actuacions i serveis de l'empresa.

Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.

Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments

Manteniment de la relació laboral i contraprestació pels treballs realitzats

Donar-los un servei

Realització de cobrament mitjançant TPV

Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d'interès incloses al currículum

Recepció de la prestació d'un servei

Tramitació de pressupostos


Termini de conservació de les dades

Les vostres dades seran conservades mentre duri la relació contractual, comercial o d'un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciteu la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.


Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

Consentiment inequívoc

Execució d'un contracte


Destinataris

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els supòsits següents:

Administració tributària

Bancs i entitats financeres

Cossos i forces de seguretat de l'estat

Entitats de Consultoria/Auditoria

Gestoria/Assessoria

Seguretat social

Servei de Prevenció de Riscos Laborals


Drets

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a HOTECARD, SL estem tractant dades personals que us concerneixin, o no.

Així mateix, teniu dret d'accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercir el dret d'oposició al tractament de les vostres dades. HOTECARD, SL deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu fer-los a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

Per exercir el vostre dret d'accés feu clic aquí

Per exercir el seu dret de Rectificació feu clic aquí

Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) feu clic aquí

Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament feu clic aquí

Per exercir el vostre dret d' Oposició feu clic aquí

Per exercir el seu dret de Portabilitat feu clic aquí

Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: CARRETERA TUIXEN, S/N - (25284) LA COMA, adjuntant una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

Finalment, us informem que podeu adreçar-vos davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.


Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.